Shankar Chhatta

    Jongeren hebben een eigen mening over verschillende onderwerpen en wie kan de mening van jongeren nou beter uiten dan jongeren zelf?

    Als jongerenambassadeur zet ik mij er niet alleen voor in dat de mening van jongeren gehoord wordt, maar ook dat jongeren meer betrokken zijn bij de maatschappij. Ik houd me binnen de groep vooral bezig met externe relaties en externe communicatie.

    Het mooie aan de Haagse jongerenambassadeurs is dat we een hele diverse groep zijn. Niet alleen qua afkomst en cultuur, maar ook qua mening en persoonlijkheid. Ondanks deze diversiteit, of beter gezegd, juist dóór deze diversiteit kunnen we adviezen neerzetten van hoge kwaliteit. Het gevoel dat je iets bijdraagt en dat je iets nuttigs doet werkt motiverend. Ik zet me dan ook volledig in en kom altijd met creatieve ideeën.