100ste advies van de Haagse jongerenambassadeurs

IMG_0593
In de afgelopen 10 jaar hebben de Haagse Jongerenambassadeurs vele adviezen gegeven. Hieruit bleek dat veel organisaties en projecten tegen dezelfde problemen aanliepen bij het laten participeren van jongeren, zij hebben vaak moeite om jongeren te benaderen en participatie te stimuleren en jongeren vervolgens aan hen te binden. Daarom dit 100ste advies voor iedereen die nu, of in de toekomst jongeren optimaal wil laten participeren.

Het actief betrekken van jeugd is zowel een uitdaging als een vaardigheid waar je verschillende tools voor kunt gebruiken. Met dit advies, welke zoveel mogelijk is geschreven als  handleiding, bieden de Haagse Jongerenambassadeurs een hulpmiddel voor het betrekken van jongeren bij duurzame participatie.

Download hier het 100ste advies: 100ste advies van Haagse Jongerenambassadeurs over jongerenparticipatie – voor relaties