Verzin een duurzaam project

De gemeente heeft een subsidieregeling Duurzaamheid voor iedereen die een idee heeft voor een duurzaam project in hun buurt of wijk. De gemeente ondersteunt hen bij het ontwikkelen van het idee met de subsidieregeling Initiatievenbudget Duurzaamheid door Haagse wijken.

Het college merkt dat de stad dit soort beslissingen heel leuk vind . Daarom is ook dit jaar weer veertigduizend euro per stadsdeel beschikbaar gesteld.

Denk bij een duurzaam project aan:
• energie besparen met de sportvereniging
• de school duurzamer maken door zonnepanelen op het dak te plaatsen
• meer groen in uw omgeving creëren
• slimme manieren om afval te hergebruiken of te scheiden
• bewust consumeren van voedsel
• verbeteren van de luchtkwaliteit

Elk idee dat bijdraagt aan de verduurzaming van de wijk, energiebesparing, CO2-reductie of verbeterde luchtkwaliteit maakt kans op subsidie. Met deze subsidieregeling Duurzaamheid telt de gemeente maximaal € 5.000 beschikbaar per project.

Aan wie
Organisatie: Gemeente Den Haag
Contactpersoon: Ien van der Heiden, Projectleider duurzaamheidsinitiatieven door Haagse wijken
Ook aanwezig: Roderick Polhuijs van communicatiebureau Zootz

Algemene vragen
1. Wat betekent duurzaamheid voor jou?
2. Weet je een merk/bedrijf/evenement noemen dat volgens jou echt goed duurzaam bezig is? En waarom denk je dat?
3. Wanneer heb je voor het laatst een duurzaam product/dienst gekocht? En wat was dat en waarom is het duurzaam?
4. Voel jij jezelf verantwoordelijk voor duurzaam gedrag of vind je dat je anderen dit moeten doen? En als het anderen zijn, wie dan? En waarom zij?
5. Ga je zelf op zoek naar informatie (zo ja, waar) over duurzaamheid of lees je alleen wat je wordt aangereikt?
6. Welk duurzaam plan zou jij uitwerken als je er € 5.000 voor krijgt?

Adviesvraag/-vragen
Hoe kan duurzaamheid beter onder de aandacht gebracht worden bij jongeren?

Domeinen
• Jongeren bereiken
• Jongeren informeren
• Maatschappelijke participatie
• Jongeren beïnvloeden
• Jongeren betrekken
Traject
Ien van der Heiden heeft voorafgaand aan het adviesmoment samen met projectleider Alan Bredenhorst enkele adviesvragen geformuleerd. Ien wilde nog veel meer vragen stellen, maar we hebben het kunnen beperken tot 6 algemene vragen en één specifieke adviesvraag.

Ien van der Heiden en Roderick Polhuijs zijn in een vergadering langsgekomen en onder begeleiding van Alan zijn alle vragen behandeld en uitgebreid besproken. Ien en Roderick kregen een goede indruk van de gedachten over duurzaamheid van jongeren door de eerste zes vragen. Dit nemen ze mee in hun verdere uitwerking van plannen en beleid.

Daarna hebben de Haagse Jongerenambassadeurs advies gegeven over hoe duurzaamheid beter onder de aandacht gebracht kan worden bij jongeren.

Betrokken jongeren
• Alle Haagse Jongerenambassadeurs

Concreet advies
– Maak het onderwerp niet te ‘soft’
– Breng het onderwerp duurzaamheid dicht bij de belevingswereld van jongeren.
o Waar raakt het hun interesses?
o Hoe kan duurzaamheid hun leven (op korte termijn) verbeteren?
o Wat is het mooie resultaat van duurzaam omgaan met de stad?
– De subsidie van € 5000,- is een hele goede incentive! Laat ook zien dat jongeren kans maken op zo’n bijdrage en laat zien dat het haalbaar is. Veel jongeren geloven niet dat ze ‘zo maar’ geld van de gemeente kunnen krijgen voor een goed plan.
– Zet jongeren in om het onderwerp bij jongeren onder de aandacht te brengen!

Effect van het advies
Het effect van het advies is nog niet meetbaar, maar Ien van der Heiden, projectleider duurzaamheidsinitiatieven door Haagse wijken mailde: “Zowel ik als Roderick vonden het erg leuk om aanwezig te zijn. We hebben afgesproken dat we fysiek terugkomen (dus nog een keer vanwege het succes) om terugkoppeling te doen. In het algemeen: ik vond de groep erg leuk en eerlijk. Ik vond de sturing van de projectleider ook erg goed. Ik kreeg een goede indruk van de gedachten over duurzaamheid. Ik vond het leuk om met de ambassadeurs kennis te maken. Hartelijk dank aan jou en aan de ambassadeurs dat we dit probleem konden voorleggen. Deze week ga ik een blog er over schrijven op werknet.” (zie bijlage)