In Escamp zijn veel initiatieven en organisaties die zich inzetten voor jongeren in een achterstandspositie. Dit verschilt van begeleiding tot concrete activiteiten. Ze delen twee ‘gemeenschappelijke delers’: ze willen allemaal wat betekenen voor jongeren die (drijgen) in een achterstandspositie staan, en ze vinden het allemaal moeilijk om jongeren te betrekken of ze naar een activiteit te begeleiden. Escamp ontvangt regelmatig voorstellen en ideeen gericht op jongeren in een achterstandspositie.

Uit de bijeenkomsten van het stadsdeel Escamp blijkt dat de samenwerking tussen de verschillende partijen verbetert kan worden.

Het doel van deze bijeenkomst was om elkaar beter te leren kennen, kennis te delen en om afspraken te maken over samenwerking, zodat we samen meer jongeren kunnen bereiken en we wat voor hun kunnen betekenen.

 

Escamp bijeenkomst[:en]There are many initiatives and organizations in Escamp who focus on youngsters in a disadvantaged position. This ranges from coaching to specific activities. There are two key factors which they all share: they all want to help youngsters that are (likely to) left behind in society and help them to get back on the right track, and they find it hard to bring in these youngsters and/or to make them come to an event. Escamp regularly recieves proposals, ideas and suggestions which are specifically aimed at these youngsters. The meetings held by Escamp conclude that the collaboration between the different actors can be strengthened.

The primary aim is to get to know each other more. These networking events are meant to introduce key players, share knowledge and to make agreements on collaboration to ensure that together we reach out to more youngsters and that we can mean something to them.

Escamp bijeenkomst