Om de jeugd ook de kans te geven om een reactie te geven op en mee te praten over het jeugdbeleid, werd speciaal een bijeenkomst voor jongeren georganiseerd: het jongerenstadslab. Een leuke middag waar door middel van serious gaming een reactie op de beleidskaders
werd gegeven door de doelgroep zelf.

 

stadslab

Haagse jongerenambassadeurs ontmoetten wethouder van Engelshoven op Jongeren Stadslab