Namens het college van burgemeester en wethouders nodigde wethouder Henk Kool de Haagse Jongerenambassadeurs uit voor een netwerkbijeenkomst met jonge Haagse professionals én de musical Mary Poppins. Uiteraard waren ze hier bij op 26 mei.