In juni bestonden de jongerenambassadeurs vijf jaar. Dit hebben ze gevierd op het stadhuis met een guerrilla actie in het stadhuis. Daarna zijn ze naar scholen en pleinen gegaan om hun nieuwe campagne te lanceren. Ze gingen tegelijkertijd in gesprek met jongeren om hen te motiveren ook een bijdrage aan de stad, hun school of hun wijk te leveren. Ook werd de media ingezet om nog meer jongeren te bereiken.