In aanloop naar het leergeldfestival werd er een brainstorm georganiseerd om de mening van jongeren te vragen over het festival. De stichting wil dit jaar zorgen dat er meer input van jongeren uit het festival komt over wat  jongeren in armoede nodig hebben. De Haagse jongerenambassadeurs hebben meegedacht over een nieuwe vorm die daaraan bij zou kunnen dragen.

Andere projecten