Nina was uitgenodigd bij de sociaaldomeinraden met de H10 gemeenten om mee te praten over de inkoopstrategie voor jeugdhulp. Als resultaat hiervan brengen ze een advies uit dat dan door alle gemeenteraden moet worden goedgekeurd. Het komt er eigenlijk op neer dat Den Haag en de randgemeenten meer gaan samenwerken op het gebied van Jeugdzorg.

Andere projecten