Bij het evenement van Ga voor Goud ‘loveyourmind’ waren de Haagse Jongerenambassadeurs niet allen aanwezig, maar hebben zij ook een bijdrage geleverd in het organiseren en vormgeven van het event zelf.

Andere projecten