Een brainstormsessie georganiseerd door SCHULD ZERO in Buurthuis De Mussen voor jongeren tussen de 17 en 25 jaar in Den Haag. Hierbij waren een aantal Haagse Jongerenambassadeurs aanwezig en een aantal hebben geholpen met het organiseren van het GOUD evenement.

Andere projecten