Wat: In mei startte een selecte groep die zich ging richten op de vraag “Hoe gaan we ervoor zorgen dat in 2025 alle leerlingen van basis- en voortgezet onderwijs vertrouwd zijn geraakt met een duurzame leefstijl?” Deze duurzame leefstijl omvat de omgang met natuur, milieu en de inzet daarbij van techniek . Daarnaast gaat het om het bewust maken van keuzes in het dagelijks leven. Om antwoorden te krijgen op bovenstaande vraag gaan wij, een team van de afdelingen Onderwijsbeleid en Natuur- en Milieueducatie van de gemeente Den Haag, samen met experts, aan de slag met deze opgave.

Deelnemers: Nina Ruijter

Domeinen:

  • Educatief/informatief intern
  • Meepraten
  • Vertegenwoordigen van jongeren