2014-09-04 19.23.47

Aan het begin van het schooljaar maakte de Haagse Jongerenambassadeur kennis met de Griffie. De Griffie ondersteunt de gemeenteraad en de vaste raadscommissies bij hun werk. Ze gaf de jongerenambassadeurs een training over de gemeenteraad. Zo leerde zij meer hoe de gemeenteraad te werk gaat. Het was een interessante avond.