2013-03-20 18.25.41

Op 20 maart 2013 bezochten alle Haagse Jongerenambassadeurs een rondetafelgesprek bij De Slinger Jongeren.
De Slinger Jongeren wil de betrokkenheid van jongeren bij de samenleving bevorderen door jongeren te inspireren en verbinden aan maatschappelijke initiatieven. De ideeën en belevingswereld van jongeren zélf vormen het uitgangspunt.