In samenwerking met The Hague Institute of Global Justice en het ROC Mondriaan is er een stuurgroepje opgezet. Deze groep houdt zich bezig met het veiligheidsgevoel van jongeren op straat in Den Haag. Met behulp van een door de Haagse jongerenambassadeurs ontworpen enquête gaat dit groepje de straten van Den Haag op om de meningen van jongeren over veiligheid te peilen. Het doel is om factoren te identificeren die bijdragen aan een gevoel van onveiligheid, deze beleidsmatig te kunnen aanpakken en daarmee de stad beter te maken voor jongeren.

Andere projecten