Beroepsoriëntatie (ongevraagd advies)

Rabab, jongerenambassadeur voor Onderwijs, heeft zelfstandig en uit eigen initiatief een onderzoek gedaan naar de behoeftes van jongeren bij beroepsoriëntatie.

Rabab heeft zo’n 500 enquêtes laten invullen voor dit onderzoek naar het  voorkomen  van  uitval,  wanneer  jongeren overstappen van het ene niveau  onderwijs  naar  het  volgende. Ook onderzocht zij de voorlichting die er voor nodig  is die  uitval te minimaliseren.

Het advies is met groot enthousiasme door de afdeling Onderwijs in ontvangst genomen.