Betrokkenheid van MBO-studenten in Gemeentelijk Beleid

Door Amy

In dit baanbrekende adviesrapport richten de Haagse Jongerenambassadeurs zich op het vergroten van de betrokkenheid van MBO-studenten in het gemeentelijk beleid. Uit onze diepgaande samenwerking met diverse jongerengroepen, waaronder JONG doet mee!, ROC Mondriaan Centrale Studentenraad, en eerstejaars MBO-studenten Social Work, blijkt dat MBO-studenten vaak onvoldoende geïnformeerd zijn over deelname aan beleidsvorming en de voordelen daarvan niet kennen.

Ons onderzoek wijst uit dat MBO-studenten graag als jongeren en studenten in het algemeen gezien willen worden, in plaats van alleen als ‘MBO-studenten’. Om dit te realiseren, bevelen wij verbeteringen aan in informatieverstrekking, het organiseren van workshops en informatiesessies, het bouwen van bruggen tussen jongereninitiatieven en het gemeentebestuur, en het opzetten van een effectief feedback- en follow-up systeem.

De Haagse Jongerenambassadeurs hebben actief bijgedragen aan dit advies door vergaderingen open te stellen voor alle Haagse jongeren en door het organiseren van een scholentour en interactieve workshops bij ROC Mondriaan. Deze inspanningen zijn erop gericht MBO-studenten te inspireren en te betrekken bij beleidsvorming.

Ons advies benadrukt het belang van een inclusief, representatief en respectvol proces, waarbij MBO-studenten actief kunnen deelnemen en invloed kunnen uitoefenen op beleidsvorming. Hun unieke perspectieven en ervaringen worden hierbij erkend en gewaardeerd.