Advies Campagne Klimaatgesprekken

Door Amy

Het is belangrijk om jongeren te betrekken bij het gesprek over klimaat en duurzaamheid, maar er is weinig interactie tussen jongeren en de politiek en er is onduidelijkheid over de rol van jongeren en de politiek. Bovendien ontbreekt het aan praktische informatie en actiepunten voor energiebesparing. Er is behoefte aan een effectieve en aantrekkelijke campagne om jongeren te betrekken bij het gesprek over klimaat en duurzaamheid en hen te informeren over de mogelijkheden voor energiebesparing op gemeenteniveau.

De Haagse Jongerenambassadeurs hebben een advies ontwikkeld om te zorgen dat de gemeente jongeren beter kan bereiken en betrekken bij dit thema.