Diversiteit en Inclusie

Introductie
De gemeente Den Haag wil van Haagse jongeren weten wat hun beleving/idee van/over diversiteit en inclusie bij de gemeente Den Haag is. De gemeente  was vooral benieuwd naar de mening van jongeren over de onderwerpen diversiteit en inclusie, vanuit het perspectief van de gemeente als werkgever.

 

Aan wie: Organisatie: Gemeente Den Haag (Contactpersoon: Henri Relyveld, Senior Adviseur Communicatie gemeente Den Haag. Ook aanwezig: Oshin van der Hansz en Khanyi van der Heide, stagiaire bij gemeente)

 

Wat: De ambassadeurs brainstormde over de vraag hoe de gemeente Den Haag als werkgever diversiteit en inclusie zo optimaal mogelijk kan maken? De Haagse Jongerenambassadeurs hebben advies gegeven door hun uitgebreide mening te geven n.a.v vragen vanuit de gemeente. Ook zijn alle aanwezige jongerenambassadeurs voor een film geïnterviewd over hun beleving/idee van/over diversiteit en inclusie bij gemeente Den Haag. De concrete ideeën die naar voren kwamen vanuit de jongerenambassadeurs zijn:

  • Jongeren hebben het idee dat er vooral 40+ers bij de gemeente werken;
  • Diversiteit qua migratieachtergronden lijkt volgens de jongeren wel goed te zitten bij de gemeente Den Haag, van laag tot hoger geschoold personeel, en zelfs in de gemeenteraad;
  • Zorg dat je de werknemers die het inclusiviteitsbeleid uitstralen ook uitdragen;
  • Zet hen eventueel in als ambassadeurs van het beleid;
  • Zet film en social media meer en strategischer in.

Deelnemers: Alle Haagse Jongerenambassadeurs

Domeinen

  • Jongeren bereiken
  • Maatschappelijke participatie
  • Politieke participatie
  • Jongeren betrekken