Haagse Educatieve Agenda

De gemeente, schoolbesturen en andere organisaties in de stad hebben samen een plan voor het Haagse onderwijs gemaakt: de Haagse Educatieve Agenda 2014-2018. Hierin staat hoe het onderwijs in Den Haag de komende 4 jaar verbeterd wordt. De Haagse Jongerenambassadeurs werden in 2016 al gevraagd hieraan bij te dragen. De bijna 100 innovatieve subsidieaanvragen leverden veel werk op, maar in juni 2017 is het traject afgesloten met pitches van de inzenders. Op basis van het advies van de Adviescommissie Innovatie in het onderwijs Den Haag 2017 zijn de sommige subsidies daadwerkelijk verstrekt.

 

Aan wie: Gemeente Den Haag (Contactpersoon: Suzanne Beek, Dienst OCW, Onderwijsbeleid)

Wanneer: het traject begon in 2016, maar is officieel afgesloten in juni 2017

Wat: Beoordeling van de subsidieaanvragen voor de Haagse Educatieve Agenda. Als volwaardig lid van de Adviescommissie Innovatie in het onderwijs Den Haag 2017, heeft Fady de subsidie aanvragen bekeken en beoordeeld vanuit de point of view van de Haagse jongeren. Door punten te geven aan alle subsidieaanvragen werd kon hij meedenken over welke projecten het best passen bij jongeren. Welke keuzes hij heeft gemaakt is onderdeel van een gemeentelijk document dat niet openbaar is.

Deelnemers: Shania Lalai en Fady Mikhail

Domeinen:

  • Maatschappelijke participatie