Functionaliteit en promotie Haagse jongeren app WeHague

In 2010 hebben de Haagse Jongerenambassadeurs wethouder Karsten Klein het advies gegeven een jongerenapp te laten ontwikkelen. In 2012 is hier opvolging aan gegeven en is de app in samenspraak met de Haagse Jongerenambassadeurs ontwikkeld. In 2013 hebben de Haagse Jongerenambassadeurs wederom geadviseerd over de app, namelijk over de functionaliteit en promotie van de Haagse jongerenapp WeHague. De adviezen zijn gedurende het hele jaar in verschillende adviessessie gegeven en om een deel van de adviezen goed te kunnen geven, zijn 171 Haagse jongeren geïnterviewd.

Aan wie
Organisatie: Gemeente Den Haag
Contactpersoon: Kirsten Grandia (beleidsmedewerker afdeling Jeugd, gemeente Den Haag)
Overige contactpersonen: projectleider Peter van Duijn (extern), Rob Verbaan (afdeling Communicatie, Gemeente Den Haag) en Peggy Loeve (JIP)

Adviesvraag/-vragen
– Wat is een goede naam voor de Haagse jongerenapp?
– Functioneert de jongeren-app goed?
– Werkt de WeHague-app vanuit de point of view van jongeren?
– Hoe kan de jongerenapp het beste worden gepromoot?

Concreet advies
– De naam voor de app: WeHague.
– Marketingstrategie voor de app, waaronder winacties, inzet van digitale muurkranten, optimaler gebruik van social media – inclusief concrete tips en acties, samenwerken met uitgaansgelegenheden en podia voor o.a. barterdeals (met gesloten beurzen diensten of producten worden uitgewisseld).
– Wanneer is een app succesvol, uitgewerkt in aantal downloads en waardering.
– Haagse weetjes voor op de homepage van de app.
– Suggesties voor aanpassen functionaliteit, waaronder snelheid verbeteren, betere selectie van evenementen en verbetering van de zoekfunctie.
– Een groeps-WhatsApp oprichten met jongeren voor input voor de app en de doelgroep laten meepraten via social media over content.

WeHague