Imagocampagne voor Den Haag

Om Den Haag positief op het netvlies te krijgen bij young professionals (18-35) heeft het Bureau Citybranding in opdracht van de Gemeente Den Haag het initiatief genomen om een klankbordgroep op te richten, bestaande uit lokale jongeren die actief participeren in de Haagse samenleving. Het doel is om Den Haag te laten meewegen in de keuze die young professionals maken om wel of niet in Den Haag te wonen, werken en recreëren. Momenteel is er namelijk een trend die laat zien dat studenten na afloop van hun studie de stad juist verlaten. Bureau Citybranding wil dit realiseren door middel van een imagocampagne.

 

Aan wie

Organisatie: Gemeente Den Haag

Contactpersoon: David Burggraaf, Bureau Citybranding

 

Adviesvraag/-vragen

Hoe krijgt de gemeente de stad Den Haag weer positief op het netvlies van young professionals?
Domeinen

  • Jongeren bereiken
  • Politieke participatie
  • Jongeren betrekken

 

Betrokken jongeren

  • Jos Gaarenstroom

 

Traject

De kick-off van het project, tevens de eerste klankbordsessie, hielt in dat er een projectplan moest komen voor een nader te selecteren communicatiebureau, dat de uitvoering op zich zou nemen. Uit mijn verklaringen en die van de overige deelnemers (ongeveer tien personen) bleek dat Den Haag niet zozeer een emotionele band heeft met young professionals, die hier slechts studeren of pas werken en wonen. Bij steden als Amsterdam en Rotterdam blijkt dit wel het geval. Desondanks werd geconcludeerd dat Den Haag zeker niet tekortschiet als het neerkomt op aspecten als sportvoorzieningen, transport en werkgelegenheid. Jos Gaarenstroom heeft aan diverse sessies deelgenomen en heeft zijn collega jongerenambassadeurs steeds geraadpleegt tijdens de wekelijkse vergaderingen.

 

Concreet advies

Den Haag zou meer kunnen betekenen op het gebied van uitgaansgelegenheden en de relatief geringe hoeveelheid evenementen die er worden gehouden. Scheveningen bleef ook niet onbesproken. De gemeente kan Scheveningen meer etaleren als stadsdeel dat voor young professionals veel te bieden heeft.

Den Haag komt voor buitenstaanders als elitair en als zeer politiek beladen over. Te betwisten is of dit een afschrikkende of juist een aanzuigende werking heeft; immers ontleent Den Haag een aanzienlijk deel van haar werkaanbod aan de vele (semi)overheidsinstellingen die de stad rijk is.

 

Effect van het advies

Medio juni kreeg de klankbordgroep te horen dat er inmiddels een communicatiebureau is geselecteerd voor de uitvoering van het plan. Daarmee kwam het nut van de groep te vervallen, zo werd medegedeeld. Momenteel is nog niet bekend wanneer de campagne gelanceerd wordt.