Jongerenparticipatie Loosduinen

Loosduinen is een sterk vergrijsd stadsdeel en er is dan ook relatief veel aandacht voor ouderen en ouderenvoorzieningen in dit stadsdeel. Toch wonen in Loosduinen ook zo’n 5.400 jongeren tussen de 13 en 25 jaar. Een deel daarvan is in beeld bij het jeugdwerk van de welzijnsorganisatie, hun behoeften en wensen zijn bekend. Zij worden door de jeugdwerkers gestimuleerd om hun talenten te ontwikkelen en te participeren. Het jeugdwerk schat in dat ze zo’n 15% van de jongeren bereiken. Dit zijn veelal jongeren met een ondersteuningsvraag en die aangewezen zijn op het jeugdwerk voor deelname aan activiteiten/talentontwikkeling. Een groot deel van de jeugd is dus niet in beeld bij het jongerenwerk en ook niet bij het stadsdeel. Toch willen zij graag in contact komen met deze jongeren en hun stem horen over zaken die hen aangaan en uitvinden of en zo ja waar bij deze groep de animo zit om te participeren in de wijken.

Aan wie: Gemeente Den Haag (Contactpersoon: Ilona Ligtvoet, stadsdeel Loosduinen)

Wat: De Haagse Jongerenambassadeurs dachten mee over de vraag: ”Hoe kunnen we jongeren laten participeren in stadsdeel Loosduinen?”. Deze vraag werd opgedeeld in wat kleinere vragen zoals: Wie zijn die jongeren precies die nog niet in beeld zijn, hoe kunnen we hen het beste bereiken, welke behoeften hebben zij in hun stadsdeel?

Het verzoek van stadsdeel Loosduinen is in de vergadering met alle Haagse Jongerenambassadeurs besproken en hier is terugkoppeling over gegeven. Daarna heeft Niqi Arjun een persoonlijk advies gegeven en daarna volgde nog een advies per mail. Uiteindelijk is een campagne bedacht voor jongeren in Loosduinen genaamd ‘Geld voor elke held’ en hier hebben de Haagse Jongerenambassadeurs ook weer advies over gegeven. O.a. onze ambassadeur Fady staat op de poster.

Enkele punten uit ons advies aan stadsdeel Loosduinen zijn:

 • Zoek eerst uit wie de doelgroep precies is, op basis van persoonsgegevens van jongeren die in het stadsdeel wonen
 • Zoek uit waar de jongeren in het stadsdeel hangen, recreëren, naar school gaan, et cetera
 • Gebruik het 100ste advies van de Haagse Jongerenambassadeurs

Vervolg advies:

 • Maak een campagne die jongeren echt aanspreekt
 • Gebruik jongerentaal: Houd de taal simpel en duidelijk
 • Gebruik rolmodellen die de doelgroep aanspreken
 • Gebruik trendy vormgeving, zoals bijvoorbeeld popart

 Deelnemers:

 • Alle Haagse Jongerenambassadeurs
 • Eén op één advies: Niqi Arjun
 • Deelgenomen aan campagne Geld voor elke held: Fady Mikhail

Domeinen:

 • Jongeren bereiken
 • Jongeren informeren
 • Maatschappelijke participatie
 • Politieke participatie
 • Jongeren betrekken