Jongerenparticipatie Segbroek

Stadsdeel Segbroek wil graag dat jongeren zich actief opstellen in het stadsdeel en zijn op zoek naar werkvormen hoe ze dit het beste voor elkaar kunnen krijgen en kunnen faciliteren.

 

Aan wie: Jonge Honden in opdracht van stadsdeel Segbroek (Contactpersoon: Hedzer Heijink en Marte Roozendaal)

Wat: Het onderzoeksbureau Jonge Honden is langsgekomen in een vergadering bij de Haagse Jongerenambassadeurs en heeft daarnaast nog met diverse Haagse Jongerenambassadeurs één op één afgesproken. De jongerenambassadeurs dachten mee over de vraag: ”Hoe kunnen we jongeren meer en beter laten participeren in Segbroek?”

Een aantal van onze adviezen zijn:

  • Kruip in de belevingswereld van de jongeren.
  • Geef aan wat het ze kan opleveren: CV opbouwen, netwerk, carrièremogelijkheden, bekendheid, media aandacht etc.
  • Zet ze in bij een taak waar ze zich gewaardeerd voelen, maak geen misbruik van hun vrijwillige inzet.
  • Zet ze in hun kracht en plaats ze niet te veel in een volwassen rol.
  • Probeer ze te stimuleren, niks is fout (bij wijze van spreken), en geef hen waardering!

 

 

Deelnemers: Alle Haagse Jongerenambassadeurs, in het bijzonder Jos Gaarenstroom en Zana Bagaric

Domeinen

  • Jongeren bereiken
  • Jongeren informeren
  • Maatschappelijke participatie
  • Jongeren betrekken