Stadsdeelkantoor Scheveningen

jongeren schevingenUit onderzoek was gebleken dat er volgens de bewoners van Scheveningen te weinig voorzieningen zijn voor jongeren. Hier is een onderzoek naar gestart en het blijkt dat vooral de jonge bewoners niet zo bekend zijn met de voorzieningen, die er volgens de gemeente wel degelijk zijn.

 Aan wie

Organisatie: Gemeente Den Haag, stadsdeel Scheveningen

Contactpersoon: Diego Dindajal


Adviesvraag/-vragen

  • Welke voorzieningen missen er in Scheveningen?
  •  Hoe zouden we de voorzieningen die er al zijn meer onder de aandacht kunnen brengen?

 


Concreet advies

Het advies aan het stadsdeel Scheveningen was om jongeren beter te informeren. De onbekendheid met de voorzieningen is een probleem van het stadsdeel en niet van de jongeren. De voorzieningen zijn dus op de verkeerde plek, of de communicatie met de jonge inwoners kan beter. Het advies is om de Jongerenambassadeurs van Scheveningen te betrekken bij dit soort onderwerpen en hen mee te laten denken over hoe de voorzieningen beter kunnen aansluiten op de behoefte van de jeugd en hen hier bekender mee te maken.

Follow-up

De Jongerenambassadeurs Scheveningen hebben een evenement georganiseerd in Scheveningen om de voorzieningen in het stadsdeel meer bekend te maken bij de jonge inwoners.