Weekendschool

weekendschool

De Haagse Jongerenambassadeurs zijn gevraagd om mee te denken over het contact tussen de weekendschool en jongeren. Hoe zorg je er voor dat je jongeren betrokken houdt?

 

Over de weekendschool

Op de weekendschool kunnen jongeren kennismaken met interessante vakgebieden uit de wereld van cultuur en wetenschap. Er worden verschillende vakken gegeven, zoals Recht, Filosofie, Geneeskunde, Journalistiek, Wiskunde, Ondernemen, Sterrenkunde en Beeldende Kunst. De vakken worden gegeven door enthousiaste professionals, die de jongeren leren kennismaken met hun vakgebied. Er zijn trainingen over presenteren, informatie zoeken en debatteren. Daarnaast wordt er gekeken naar de actualiteit, en is er ruimte om als leerling zelf een gastcollege te geven over een onderwerp dat jou boeit!


Aan wie

Organisatie: De Weekendschool Den Haag

Contactpersoon: Ilja Beugel en Omar (oud leerling)

 

Adviesvraag/-vragen

  • Nemen jongeren deel aan fora op websites. Zo ja met welk doel? Bij wat voor soort fora.
  • Hoe kan de Weekendschool wij via de FFL site hun oud-leerlingen bereiken/ Hoe zorgen we dat oud-leerlingen regelmatig op de site komen
  • Waardoor blijven jongeren actief betrokken binnen bepaalde organisaties

 

 

Concreet advies

  • Extra investeren in de leerlingen waar nu nog contact mee is
  • Alumni netwerk kan maximaal 1800 oud leerlingen zijn. Dat zijn er heel veel, maar is ook te overzien. Onderhoudt contact in een combinatie van mail, telefoon, nieuwsbrief, social media en live contact.
  • Duidelijk maken wat je ze te bieden hebt, nu en in de toekomst
  • Piramide systeem: tien leiders die contact hebben met 10 oud leerlingen, die vervolgens weer contact hebben met tien oud leerlingen
  • Ouders betrekken, die verhuizen minder vaak en houden vaak dezelfde contactgegevens (jongeren wisselen vaak van telefoonnummer en emailadres)
  • Aan huidige leerlingen een cursus geven over social media gebruik en dat ook een LinkedIn cursus. En dan meteen een alumnigroep beginnen op LinkedIn.


Follow-up

Er is geen follow up op dit advies en dat zal er waarschijnlijk ook niet komen. Het betrof een eenmalig advies, maar uiteraard is de Weekendschool in de toekomst van harte welkom om verder te brainstormen over de uitvoering of implementatie van (enkele van de) adviezen.