Ismat Pardi

    Jongeren moeten met trots kunnen zeggen dat ze in Den Haag zijn opgegroeid. Als Haagse
    jongerenambassadeur zet ik me daarom graag in om een leefomgeving te creëren waarin zij
    zich optimaal kunnen ontplooien. Bij de HJA’s krijg je de kans om je in te zetten voor de stad en het voelt goed mee te kunnen denken over de toekomst en ontwikkeling van jongeren in Den Haag.