Prisha Arjun Sharma

  Mijn verhuizing naar Den Haag zag ik als een kans om mezelf nog meer te ontwikkelen en te
  werken aan mijn eigen toekomst.Ik zou graag zien dat elke jongere veilig, gezond en gelukkig kan opgroeien. Door te werken aan thema’s die hiermee verbonden zijn hoop ik het verschil te kunnen maken om doel te kunnen realiseren. Daarom sloot ik me in januari 2019 aan bij de Haagse Jongerenambassadeurs.

  Ik vind het fijn om een steentje bij te kunnen dragen. Ik heb gezien dat onze inzet
  gewaardeerd en meegenomen wordt, wat voldoening geeft en hopelijk ook (grote)
  verschillen kunnen maken. Daarnaast vind ik het ook waardevol om samen met leeftijdgenoten te werken aan een groter doel. Het geeft een gevoel van saamhorigheid, gedrevenheid en voldoening.

  Ik vind dat jongeren zich overal veilig horen te voelen. Uit eigen ervaring weet ik namelijk hoe belemmerend het kan zijn wanneer dit niet zo is. Ik wil ervoor zorgen dat er meer aandacht wordt besteed aan dit onderwerp op school, zodat er vroegtijdige herkenning en signalering kan plaatsvinden. Doordat het zelfbewustzijn door docenten, ouders, en de kinderen/jongeren zelf getriggerd wordt kan de veiligheid van jongeren bevorderd worden.