Rabab Hammiche – Onderwijs en arbeidsmarkt

    Ik ben Rabab Hammiche en ik was jarenlang jongerenambassadeur voor het onderwijs. Ik vind dat goed onderwijs de basis is voor alle jongeren in Den Haag. Maar nog belangrijker is de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Want veel te veel jongeren zijn op dit moment werkloos. Daar wil ik wat aan doen en daarom geef ik het komende jaar advies aan de gemeente en instanties over onderwijs, de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt en de aanpak jeugdwerkloosheid in Den Haag.