Transitie Warmte

Door Amy

De gemeente Den Haag werkt aan de Transitievisie Warmte (TVW), waarin beschreven wordt hoe de gemeente de warmtetransitie de komende jaren wil vormgeven. De Haagse Jongerenambassadeurs vinden het belangrijk dat de gemeente Den Haag de benodigde stappen onderneemt voor een schoner klimaat. Het plan van de gemeente Den Haag om de komende jaren over te stappen op schone energiebronnen voor de levering van warmte, wordt dan ook vooral toegejuicht. Het is echter wel belangrijk dat jongeren zoveel mogelijk worden betrokken bij dit proces. Zo zien zij dat er stappen worden ondernomen voor o.a. hun toekomst én dat hun mening belangrijk is!