Urban Mix realisatie woonproject voor Haagse jongeren

Door Amy

Bij dit kleinere advies omtrent het realiseren van woonprojecten voor jongeren hebben de Haagse Jongerenambassadeurs een bijdrage geleverd. Dit deden zij in de vorm van interviews en door mee te denken tijdens een online brainstormsessie van drie uur. Tijdens die sessie is samen met de ambassadeurs bedacht hoe een gemengd woningcomplex eruit zou moeten zien. Vervolgens hebben de Haagse Jongerenambassadeurs structureel een bijdrage geleverd door het uitzoeken van complexen en adviseren rondom vormgeving.

Op de foto staat ambassadeur Delon met de kerngroep voor het gekozen complex.