Jongeren en schulden

Door Amy

Dit kleinere advies wordt een follow-up op het advies omtrent armoede, maar inhoudelijk dieper. Daarnaast worden de Haagse Jongerenambassadeurs regelmatig gevraagd om zich aan te sluiten bij initiatieven vanuit de gemeente en organisaties die zich inzetten om schuldenproblematiek onder jongeren aan te pakken. Ook zijn twee Haagse Jongerenambassadeurs, Delon en Gunou, samen met The Dutch Anti Poverty Network op reis geweest naar Straatsburg. Het doel daarvan was om jongeren die minder kansen hebben te laten zien wat Europa te bieden heeft. Het is een mooie uitwisseling geweest van jongeren uit verschillende landen om kennis uit te wisselen over armoede, schulden en kansenongelijkheid.