Veiligheid onder Haagse jongeren

Door Amy

Dit is een ongevraagd advies en dit advies is dus vanuit de Haagse Jongerenambassadeurs voor de Gemeente Den Haag.
Veiligheid voor jongeren is van groot belang om hen te laten opgroeien tot volwaardige burgers die vol vertrouwen deel kunnen nemen aan de samenleving. Definitie: veiligheid voor jongeren betekent dat ze zich zonder angst of bedreiging kunnen bewegen in hun omgeving en kunnen deelnemen aan sociale activiteiten. De probleemstelling: “Jongeren kunnen zich onveilig voelen door verschillende oorzaken, zoals geweld, criminaliteit, online bedreigingen en seksueel geweld.”

Hierop hebben de Haagse Jongerenambassadeurs meerdere oplossingen gevonden die tezamen voor verhoogde veiligheid kunnen zorgen.

HJA Hizir presenteert Voetnoot