Centrum 16•22 ontwikkelt projecten, workshops, trainingen en lesmateriaal over actuele maatschappelijke thema’s. Dit doen zij voor kinderen, jongeren en hun opvoeders en professionals. Hun doel is om jongeren zelfredzaam, sociaalvaardig en succesvol te laten deelnemen in de maatschappij.
Tijdens hun 50 jarig jubileum hebben zij laten zien waarom zij al zolang bestaan. Het was super interactief, innovatief, feestelijk, educatief en enorm open en oprecht. Wij zijn dolblij met hen als samenwerkingspartner van de Haagse Jongerenambassadeurs.

Andere projecten