De Dag tegen pesten is vooral bedoeld om één dag per jaar extra bewustzijn te creëren dat iedereen elke dag op kan staan tegen pesten in zijn of haar eigen leefomgeving.
Dat gepest worden niet leuk is, weten de meeste mensen wel, vaak ook uit eigen ervaring. Toch is dat blijkbaar niet genoeg reden om het niet te doen, want pesten komt zelfs steeds vaker voor naarmate we ouder worden. Volgens op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde cijfers op de website van Stop Pesten NU worden op scholen één op de tien leerlingen gepest, op het werk één op de acht werknemers en in bejaardentehuizen zelfs één op de vijf bewoners.

Onderzoeksinstituut TNO becijferde in 2015 bovendien dat pesten op het werk de samenleving jaarlijks 900 miljoen kost, in de vorm van vier miljoen extra verzuimdagen. Dat pesten alleen onder kinderen gebeurt, is dus een misverstand.

De Haagse Jongerenambassadeurs stonden stil bij de Dag tegen Pesten door online posts te delen en mensen te vragen hierbij even stil te staan.

Andere projecten