Studio Participatie wil meedoen, meepraten en meedenken in je stad en wijk makkelijker maken. De Studio is nog niet kant-en-klaar, maar willen we samen met jullie ontwerpen. Aan jongeren de keus: waar moet die Studio zich nu wel en niet op richten? Wat hebben jullie nodig om je te kunnen inzetten voor je stad en wijk? Jullie praktijk staat dus maandag centraal: hoe ben je actief voor je stad en wijk, wat zijn goede en slechte voorbeelden van samenwerking met de gemeente en hoe kunnen we dat beter krijgen?

Andere projecten