Advies nieuw woonconcept Urban Mix

Een klein groepje Haagse Jongerenambassadeurs hebben een bijdrage geleverd aan de brainstormsessie die de Gemeente Den Haag heeft gehouden over de ontwikkeling van een nieuw woonconcept: Urban Mix. Het is de bedoeling dat bij dit woonconcept wordt nagedacht over hoe er een complex gebouwd kan worden waarbij jongeren mét en zonder hulpvraag samenwonen: sociaal – samen – wonen. De jongeren vormen met elkaar een woongemeenschap waar creativiteit, leren van elkaar en zorg voor elkaar en omgeving centraal staat.

Haagse Jongerenambassadeurs magazine