Advies Haagse waarderingsbeleid mbt jonge mantelzorgers

Gemeenten bepalen zelf hoe ze het lokale waarderingsbeleid vormgeven. Hierdoor is het mogelijk om het beleid te laten aansluiten bij lokale behoeften en wensen van mantelzorgers en vrijwilligers. De gemeente Den Haag ontving signalen dat de huidige manier van waarderen onvoldoende aansloot op de behoeften van mantelzorgers en vrijwilligers. Volgens de gemeente maken momenteel relatief weinig mantelzorgers en vrijwilligers gebruik van het waarderingsaanbod, waaronder dus ook jonge Haagse mantelzorgers.

Om de inzet van de Haagse mantelzorgers en vrijwilligers passend te waarderen en meer van hen te bereiken, wil de gemeente haar waarderingsaanbod herzien. De gemeente doet dit graag mét de mantelzorgers en vrijwilligers samen, om te zorgen dat het nieuwe aanbod beter aansluit bij hun behoeften en motivatie. De Haagse Jongerenambassadeurs hebben hieraan meegedacht en zijn van plan in de uitwerking betrokken te blijven.