Bewonersparticipatie

Dit was een ongevraagd advies die de Haagse Jongerenambassadeurs aan de gemeente Den Haag gaven. Naar aanleiding van het advies van de Jongerenambassadeurs Scheveningen over bewonersorganisaties, zijn de Haagse Jongerenambassadeurs en hun Scheveningse collega’s uitgenodigd bij de stedelijke bijeenkomst van bewonersorganisaties. Hierdoor wilde zij graag kijken hoe bewonersorganisaties zichzelf zouden kunnen verjongen.

Het advies dat de Haagse Jongerenambassadeurs hierover hebben gegeven was dat de vergaderingen allereerst toegankelijker gemaakt moeten worden. Dit zou kunnen door bijvoorbeeld één keer per kwartaal specifiek jongeren uit te nodigen om mee te praten over onderwerpen die voor hun aantrekkelijk zijn.
Ga eens langs bij de leerlingenraad van een middelbare school of breng een bezoekje aan sportverenigingen in de buurt. Neem enquêtes af op scholen, sportverenigingen of andere plekken waar jongeren komen. Neem vervolgens de uitkomst daarvan mee in de vergaderingen. Maak duidelijk dat je ook gewoon  mag meepraten in vergaderingen als je geen lid bent. Dit kan je ook iets laagdrempeliger doen door bijvoorbeeld een Facebookpagina aan te maken waar jong en oud kan meepraten en hun input kwijt kan.

Verschillende wervingsstrategieën die gehanteerd kunnen worden: Luister, werf niet incidenteel, zorg dat het niet voor niks is. Jongeren houden er niet van om  werk voor niks te doen. Ze willen graag zien dat hun hulp ook echt helpt.

– Organiseer interessante activiteiten voor jongeren en laat ze zo kennismaken met de organisatie, (andere jonge) collega’s en de sfeer.

– Vraag jongeren eerst voor korte klussen, voordat je ze een commitment laat maken voor de lange

termijn.

– Vraag deelnemers van activiteiten om een te helpen, of geef ze langzaam steeds meer  verantwoordelijkheid.

– Noem het geen vrijwilligerswerk. Dit is voor jongeren een stoffige term. Vervang dit door termen als begeleider, coach, of bijvoorbeeld ambassadeur.

– Probeer andere jongeren in te zetten om jouw doelgroep te bereiken.

– Het is zinvol om gebruik te maken van de lokale media die zich op jongeren richten en probeer met leuke of interessante activiteiten in de media te komen.

 

Odin de Bruijn: “Allereerst wil ik de Jongerenambassadeurs (zowel de Haagse als de Scheveningse) enorm bedanken voor hun aanwezigheid en inzet! Helemaal goed en ook knap gedaan.”

 

Wat vond je van de inbreng van de jongerenambassadeurs?

“Positief! Ze gaven sfeer aan de avond en de aankleding en omlijsting was top! Limmy deed het heel leuk, maar ook de rest had mooie toevoegingen. De quiz was lekker luchtig en dit droeg bij aan een positieve sfeer.  Van mijn collega’s hoorde ik verschillende verhalen over de verschillende tafels. Van hele positieve mooie gesprekken tot aan schurende gesprekken met wat cynische voorzitters.”

 

Was het een toegevoegde waarde dat ze aanwezig waren en zo ja, op welke wijze?

“Ik denk dat er een brug is geslagen tussen bewonersorganisaties en jongeren. De toegevoegde waarde: Positieve energie, kennis en kennisuitwisseling. Goede inbreng in de gesprekken en het daadwerkelijk tonen van nieuwe inzichten die voorheen nog niet geland waren. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan gebruik social media etc.”

 

Wat wordt er gedaan met de inbreng van de jongerenambassadeurs?

“In ieder geval gaat er een bericht uit naar alle bewonersorganisaties met een korte terugblik op de avond. Hierbij de adviezen en de presentatie van de Vruchtenbuurt. Ik zou hier idealiter de vraag willen opnemen of bewonersorganisaties het contact door willen zetten met de Jongerenambassadeurs en jullie op die manier met elkaar verbinden. Ditzelfde wil ik doen voor het wijkpanel. De mail zal ook naar alle stadsdeelcollega’s gaan. Aanvullend hierop ben ik in gesprek met een collega binnen het actieplan burgerparticipatie. Hier kom ik later nog op terug, maar ik zie een mooie verbinding (dit moet ik nog even aftasten).”