Yeah Right – De dag van de rechten van het kind

Dit was een ongevraagd advies welke de Haagse Jongerenambassadeurs hebben gegeven aan de gemeente Den Haag. Ze zien namelijk dat veel jongeren tussen de 12- en 18 jaar juridische problemen hebben, ondanks dat een groot deel zelf nog niet door heeft wilde zij daar wel wat mee doen. De gemeente Den Haag geeft wel informatie over kinderrechten, maar dit is vooral rondom de Dag van de rechten van het kind, en vooral voor kinderen tot en met 12 jaar.

De Haagse Jongerenambassadeurs bedachten een social media campagne. Het doel hiervan was om de jongeren tussen de 13 en de 18 jaar te activeren en te inspireren om gebruik te maken van hun rechten.

De campagne was gericht op:

  • Rechten waar je in de praktijk iets mee kan
  • Het internationaal kinderrechtenverdrag op de achtergrond als leidraad
  • Rolmodellen/casussen
  • Relatable — Compact/Comprehensible — Concreet — In reach

 

De campagne is enorm aangeslagen. Het bereik was groot en ook de respons van de doelgroep was groot.