Boost Your Future 3

Boost Your Future is hét carrière event voor Haagse jongeren. Er komen op het evenement jaarlijks zo’n 2000 bezoekers af. Daarvan starten ongeveer 200 bezoekers direct een sollicitatieprocedure op het evenement, welke leiden tot zo’n 100 concrete werkplekken. Boost Your Future is een echt netwerkevent. Samenwerkingen komen tot stand tussen organisaties onderling, met nieuwe werkgevers, tussen diensten en hulpverlenende instantie en jongerenorganisaties.

Aan wie
Organisatie: Gemeente Den Haag
Aan: Werkgevers Servicepunt (WSP) en externen die voor het WSP werkten aan Boost Your Future

Adviesvraag/-vragen
• Hoe zorgen we er voor dat er zo veel mogelijk jongeren naar Boost Your Future komen?

Domeinen
• Jongeren bereiken
• Jongeren informeren
• Maatschappelijke participatie

Traject
Het evenement Boost Your Future bestaat al drie jaar. In het eerste jaar hebben de Haagse Jongerenambassadeurs de naam van het evenement bedacht en hebben zij meegedacht over de publiciteit en het concept van het evenement. In het tweede jaar hebben de jongerenambassadeurs ook geadviseerd en ze zijn beide jaren ook met een groep naar het festival gegaan om de jaren daarop betere adviezen te kunnen geven.

Betrokken jongeren
• Alle Haagse Jongerenambassadeurs

Concreet advies
Adviezen over publiciteit:
– Zet rolmodellen in;
– De achterkant van de flyer was vorig jaar te druk, dat kan dit jaar beter;
– De voorkant van de flyer was vorig jaar te kinderlijk, de leeftijd moet omhoog van degenen die op de flyer staan;
– Beeldt beroepen uit: iemand in pak, iemand die aan een auto knutselt, et cetera. Mag surrealistisch (bv iemand die aan een bureau zit op het Spuiplein);
– Het mag ook meer op een movie poster lijken;
– Zet vloggers en bloggers in om andere jongeren te bereiken;
– Zet jongeren in die de doelgroep goed kennen en weten waar de werkeloze en werkzoekende jongeren ‘hangen’;
– Zet jongerenmedia in zoals FunX;
– Zet niet alleen Facebook in, maar ook YouTube en Instagram;

Adviezen voor evenement:
– Zorg dat er buiten al activiteiten zichtbaar zijn, zodat jongeren minder angst hebben om het stadhuis binnen te komen;
– Zorg dat jongeren het evenement actief beleven, bijvoorbeeld door hen een boekje mee te geven met tips en waar ze vragen in moeten beantwoorden.

Effect van het advies
Alle adviezen van de Haagse Jongerenambassadeurs zijn gebruikt en er waren dit jaar ruim 2000 bezoekers op het evenement.