Duurzaamheid

Dit was een ongevraagd advies welke de Haagse Jongerenambassadeurs graag zelf wilde uitbrengen aan de gemeente Den Haag. Het begrip duurzaamheid wordt breed opgevat. Het gaat om het bevorderen van een groene stad maar ook duurzaam denken en handelen door organisaties en burgers.

De Haagse Jongerenambassadeurs hebben onderzoek gedaan onder 250 jongeren door middel van een Instagram enquête. De jongerenambassadeurs hebben in diverse sessies de resultaten van dit onderzoek verwerkt tot een advies. Dit advies is in eerste instantie gepresenteerd aan de beleidsmedewerker van de wethouder Duurzaamheid, waarna hij direct de wethouder informeerde en betrokken beleidsmakers betrok. Het advies is ondertussen ook persoonlijk aan de wethouder gepresenteerd. En er is met beleidsmakers gebrainstormd over alle onderdelen van het advies.

Wethouder van Tongeren:

“Ik was zeer enthousiast om hier naar toe te komen. Als er niet echt iets gaat veranderen op duurzaamheid en klimaatverandering, zijn jullie – de jongeren – de eerste generatie die daar echt op vrije grote schaal serieus last van krijgen. Dus ik vind in alle onderwerpen de stem van de jeugd belangrijk, maar op dit onderwerp eigenlijk nog meer omdat de generatie voor mij, en mijn generatie, comfortabel en rijk is geworden op fossiel. We geven een erfenis door met mooie dingen maar ook met een enorme belasting. Nou dat vind ik niet terecht, dus dat is daarom een van mijn grote om hiermee aan de slag te gaan, om te kijken hoe wij ons klaarmaken voor een duurzame toekomst.”

 

Het advies dat de Haagse Jongerenambassadeurs was erg uitgebreid. Onderstaand een korte beschrijven van een deel van het gegeven advies:

  • Zorg voor duurzame economie: als Den Haag duurzamer wordt dan zijn er ook meerdere bedrijven die zich bezig gaan houden met duurzaamheid. Dit kan meer banen creëren en dit kan meer jongeren of gewoon werkzoekenden naar Den Haag trekken. De kansen in de werkgelegenheid gaan dus omhoog. Verder is duurzaamheid ook de toekomst, iedereen denkt aan duurzaamheid.
  • Luchtvervuiling: dit is natuurlijk hetgeen wat het meest in het nieuws komt en dus ook iets waar we het meeste over horen. Door CO2 versnelt het broeikaseffect versneld, waardoor de ijskappen smelten. En als de ijskappen smelten gaat het zeeniveau omhoog waardoor ook Den Haag in gevaar kan komen, want we zijn een stad aan zee. Dan is er nog fijnstof, wat schadelijk is voor je longen en waar je ziektes zoals kanker van kunt krijgen. Als Den Haag minder fijnstof in de lucht heeft, dan zullen mensen zich veiliger voelen.
  • Ontspanning: als Den Haag een groene stad  is en er is veel meer groen in Den Haag dan kunnen mensen zich beter ontspannen. Je voelt je fijner, je voelt je relaxter en dat maakt het ook aantrekkelijker voor gezinnen.
  • Imago van de stad: Den Haag is nu nog geen voorbeeld van duurzaamheid. Dat zouden wij wel willen. Duurzaamheid heeft nu nog een beetje een slecht imago. En wij vinden dat duurzaamheid een veel sexyer imago moet krijgen. Zodat het meer spreekt op jongeren. En dan ook nog de ecologie. Als we meer groen hebben dan trekt dat op zijn beurt ook weer meer dieren aan.

Het effect van het advies was maximaal: de wethouder was erg enthousiast over het concrete plan, en wil dit, in samenwerking met de jongerenambassadeurs gaan realiseren. Daarnaast werden alle andere ideeën meegenomen in de kadernota geschreven is.

 

Wethouder van Tongeren:

“Dit lijkt mij geweldig om samen op te gaan pakken. Ik ben net wethouder en een van die dingen die wij echt willen is samenwerken met de stad. Dus ik krijg hier op een presenteerblaadje een idee aangereikt die ik met jullie wil gaan uitwerken. En dan zou ik eigenlijk nog wel een stapje verder willen. We willen niet alleen maar pitchen en leuke ideeën en dan weer een mooi filmpje of een boekje maken. Maar dat we echt gaan kijken of we een LionsDan-achtige omgeving krijgen en dat er ook drie bedrijfjes opgericht worden of dat er ook een product gemaakt wordt. Of dat we bij TNO gaan kijken van kan dit? Dus als we het gaan doen dan ook voor het echie en niet alleen tot het ideeniveau.”

“Jullie advies is nog een paar  niveaus dieper dan dat ik dacht. Dus dat vind ik geweldig. Dus als jullie dit idee serieus menen, dan ben ik jullie partner, dan gaan we dat doen, maar dan gaan we niet alleen tot het niveau van ‘goh wat een leuke nieuwe ideeën’, maar dan gaan we er ook echt een paar aanpakken. Kijken of we investeerders kunnen vinden of we een plek kunnen vinden. Iets wat binnen de mogelijkheden is om op te zetten en uit te voeren, vind ik helemaal geweldig. Ik denk dat het goed is om te kijken hoe gaan we dit voortzetten en concreet afspraken gaan maken hoe we dit oppakken, elkaar nog een zien en welke informatie we elkaar doorsturen.”