Kunst en Cultuur

Kunst verbindt!

De Haagse Jongerenambassadeurs hebben een advies uitgebracht aan de afdeling Kunst en Cultuur. Hierin hebben wij nagedacht over de vraag: ”Hoe kunnen we ervoor zorgen dat àlle Haagse jongeren (meer) gebruik gaan maken van het kunst- en cultuuraanbod in Den Haag?” Check onze infographic hier!