Kinderrechten

De afdeling Jeugd van de gemeente Den Haag heeft dit advies aangevraagd. De gemeente heeft de ambitie als stad van vrede en recht dat alle Haagse Jeugdigen (ouders en professionals) zich bewust zijn van de rechten van het kind en hier ook naar weten te handelen. Echter, weet het overgrote deel van de Haagse jeugd niet eens wat kinderrechten zijn, laat staan dat ze er één of meerdere rechten kunnen benoemen. Daarom vroegen zij de Haagse Jongerenambassadeurs om advies, ze wilde te weten komen hoe ze ervoor kunnen zorgen dat álle Haagse Jongeren (meer) weten van kinderrechten.

De Haagse Jongerenambassadeurs formuleerden de volgende impactstatement aan de hand van de adviesvraag:

“Wij willen dat alle jongeren weten dat zij rechten hebben. Dat zij weten waar ze hun rechten kunnen halen. En dat zij weten waar ze terecht kunnen als hun rechten geschonden worden.”

De Haagse Jongerenambassadeurs hebben contacten gelegd met het JIP, de Kinder- en Jongerenrechtswinkel, Unicef en Centrum 1622, die graag meewerken aan het advies. Daarnaast hebben de Haagse Jongerenambassadeurs hun jongeren achterban betrokken bij dit kinderrechten advies (circa 500 jongeren).

Op de dag van de Rechten van het kind gaven de Haagse Jongerenambassadeurs hun advies aan wethouder Parbhudayal in de perskamer van de raadzaal.

Het advies is een ruim aanbod van middelen, waarvan we begrijpen dat er redenen te bedenken zijn om niet alles in te zetten, zoals budget, overkill aan informatie, et cetera. Toch willen we graag alle ideeën en adviezen meegeven, zodat de gemeente Den Haag een afgewogen keuze kan maken in de opties die er zijn.

Wat we wel willen benadrukken, is dat wanneer de gemeente wil dat àlle jongeren in Den Haag weten wat al hun kinderrechten zijn, dat je dan niet jong genoeg kan beginnen en dat een doorlopende leer- en informatielijn noodzakelijk is. Daarnaast is het natuurlijk ook enorm van belang om dit allemaal onder één noemer te laten vallen voor de herkenbaarheid. De Haagse Jongerenambassadeurs gaven veel adviezen uit over dit onderwerp, enkele hiervan staan hieronder beschreven:

  • Voorleesboekje 0-6 jaar: voorleesboekjes met luchtige verhaaltjes, weinig tekst en veel plaatjes. Door inzet van Ouder- en Kindcentra en Voorscholen stimuleren om ervoor te zorgen dat dit één van de vast voorleesboekjes wordt.
  • Gastlessen 7-11 jaar: lessen geven aan groep 4 en 6 door Haagse jongeren, hoe jonger je jongeren leert wat hun rechten zijn, hoe beter het is voor hun toekomst. Daarnaast worden groep 7 en 8 al overladen met verplichtingen, waardoor het soms niet haalbaar is voor docenten om alles in te plannen.
  • Brochure kinderrechten 12+: alle jongeren die 12 jaar worden, een leuke brochure thuis laten ontvangen over kinderrechten. Met een brief van bijvoorbeeld de kinderombudsman, die meteen kan uitleggen wat hij voor hen kan betekenen. In de brochure worden de kinderrechten uitgelegd, die van toepassing zijn op deze leeftijd.
  • Theatervoorstellingen op school: Heftige situaties nemen als uitgangspunt, zodat het impact maakt op de kinderen. Herkenbare situaties, dichtbij huis, zoals scheiding, huiselijk geweld en uit huis plaatsing. Eventueel zouden er ook ervaringsdeskundigen ingezet kunnen worden die vertellen over hun persoonlijke verhaal.

Wethouder Kavita Pardubajal was zeer onder de indruk van het advies van de Haagse Jongerenambassadeurs. Bij de presentatie van het advies waren diverse beleidsmedewerkers betrokken die zij de opdracht gaf het advies serieus te nemen en binnen de beleidskaders mogelijkheden te zoeken om enkele onderdelen van het advies op te nemen als ambitie.

 

Reactie van gemeente in januari 2019 naar aanleiding van het formele advies:

“Het is mooi dat jullie niet alleen een advies hebben gemaakt om jongeren te informeren, maar van jong tot ouder. Omdat met de kinderrechtenkrant en het kinderrechten debat PO en VO al worden betrokken zijn we nu aan het onderzoeken of het mogelijk is om een boekje te maken voor de doelgroep 0-6 jaar.”

Verder heeft de gemeente beloofd om in 2019 een overleg te plannen met diverse partijen in de stad die zich bezig houden met kinderrechten. De gemeente wil de partijen bij elkaar brengen om met het te bespreken hoe zij tegen het voorleesboekje aan kijken (rol in willen en kunnen spelen) en hoe ze dit goed kunnen borgen in de stad (denk aan bibliotheek, CJG, voorscholen etc.). Voor het advies ‘Voorleesboekje voor kinderen van 0-6 jaar heeft de gemeente al contact met een kinderboekenschrijfster en voor de invulling, uitwerking en verspreiding heeft de gemeente al diverse stakeholders uitgenodigd.