Jezelf zijn!

De Haagse Jongerenambassadeurs hebben advies gegeven aan de afdeling Emancipatie van de gemeente Den Haag over de thema’s vrouwen- en LHBTIQ+ emancipatie. Wij willen dat alle Haagse jongeren opgroeien in een stad waar mensen elkaar de vrijheid geven om hun leven vorm te geven zoals zij dat willen. Een stad waar iedereen respectvol met elkaar omgaat. Waar iedereen elkaars verschillen accepteert en elkaar als gelijke behandeld. Check onze infographic hier!

mentaal welzijn