Mentaal welzijn

Door Amy

Dit is een ongevraagd advies waar de Haagse Jongerenambassadeurs zelf mee zijn gekomen. Het is een moeilijk en beladen thema, want de definitie is enorm breed. We startten met de term emotioneel welzijn van jongeren, wat later Mentaal welzijn is geworden.

Op 11 april is het advies afgetrapt met 12 stakeholders en ongeveer 50 aanwezigen. De eerste resultaten van het onderzoek zijn al gepresenteerd op de Global Entrepreneurship Summit i.s.m. Ideas from Europe. In een online- en offline onderzoek bij de achterban hebben de Haagse Jongerenambassadeurs 779 respondenten weten te bereiken.

De presentatie  van het advies was op 12 december aan Wethouder Kavita Parbhudayal en verschillende stakeholders die of zelf met dit onderwerp bezig zijn of een bijdrage hebben geleverd aan het advies. Tijdens het in ontvangst nemen van het advies gaf de wethouder aan dat er zeker wat ideeën in staan die bruikbaar zijn voor zijn beleid. Daarnaast waren er organisaties die al de samenwerking met elkaar opzochten om iets met de adviezen van de Haagse Jongerenambassadeurs te doen.

Het advies mentaal welzijn heeft door de extra aandacht, extra inspanning en vele betrokkenen veel meer tijd in beslag genomen dan gepland. Dit heeft effect gehad op de tijd die over was voor het advies Actief burgerschap.