GGD – burgerhulpverleners

Dit was een gevraagd advies van de GGD Haaglanden. Zij wilde graag advies van de Haagse Jongerenambassadeurs over hoe zij meer burgerhulpverleners kunnen werven tussen de 18 en 30 jaar. Als burgerhulpverlener ben je aangemeld bij een oproepsysteem voor reanimatie. Bij een hartstilstand in de buurt krijg je via je mobiel een oproep om naar het slachtoffer te gaan. De eerste 6 minuten zijn cruciaal. Als iemand dan start met reanimeren en een AED aansluit, is de kans op overleven het grootst. Een ambulance redt het vaak niet om binnen 6 minuten bij het slachtoffer te zijn. Door meer burgerhulpverleners te werven wordt kans op overlevende slachtoffers vergroot. GGD Haaglanden heeft allereerst een presentatie gegeven voor alle Haagse Jongerenambassadeurs over hun beleid, hun visie en de huidige publiciteitsuitingen. Daarna is er een uitgebreide brainstorm geweest, waarin advies werd gegeven in interactieve vorm. Als vervolgtraject hebben de Haagse Jongerenambassadeurs een reanimatiecursus gehad, waar ze ook advies over hebben gegeven.

De Haagse Jongerenambassadeurs adviseerden om de doelgroep te prikkelen vanuit school, ambassadeurs te creëren, positieve ervaringen te delen, verenigingen te benaderen en organisaties vanuit de gemeente te benaderen. Ook het benutten van de samenwerking met scholen zien zij als een goede kans, vooral HSAO studenten (zoals CMV, SPH ect) kunnen hier aan bijdragen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van vrije studiepunten, het bereiken studentenverenigingen, het geven van gastlessen en ook het opzetten van goede marketing kunnen er veel burgerhulpverleners binnen deze leeftijdscategorie geworven worden.

De Haagse Jongerenambassadeurs hebben zeker een stukje bewustwording meegekregen en geven dat nu door aan jongeren in hun omgeving. Na de cursus reanimatie hebben alle jongerenambassadeurs die 18 jaar of ouder waren zich direct opgegeven als Burgerhulpverlener en we hebben daar diverse keren aandacht aan gegeven op social media als promotie.