Jongerenambassadeurs in Almere

Naar aanleiding van contact via social media, zijn de Haagse Jongerenambassadeurs gevraagd om een presentatie te geven in Almere, om daar jongerenparticipatie op te starten.

We hebben uitgebreid toegelicht hoe de Haagse Jongerenambassadeurs zijn opgericht en verder vormgegeven in de loop van de jaren. Welke uitdagingen we tegenaan liepen en welke successen we hebben behaald en hoe dat kwam. Tijdens de gesprekken aan tafel gingen alle ambassadeurs met de Almeerse jongeren in gesprek over het belang van jongerenparticipatie, voor de jongeren zelf én voor de gemeente.

Aan het eind van de avond gaf een aantal jongeren en jongerenwerkers aan samen te willen onderzoeken hóe het onderwerp verder kan worden vormgegeven. Het daadwerkelijke effect hangt af van welk gevolg de deelnemers zelf aan de avond willen geven. CMO Flevoland en de gemeente Almere hopen dat ze onze informatie en ervaringen mee kunnen nemen om te kijken hoe jongerenparticipatie in Almere geregeld zou kunnen worden. Ze hopen vooral dat jongeren geïnspireerd raken en enthousiast blijven over jongerenparticipatie doordat ze het van de Haagse Jongerenambassadeurs hoorden hoe het ook kan, en niet van ‘mensen in een pak’.

Dit is een gevraagd advies van de gemeente Almere.