Vrede op Straat – The Hague Institute for Global Justice

The Hague Institute for Global Justice wilde een enquete uitzetten onder jongeren in heel Den Haag met het thema ‘Vrede’. Deze enquete was veel te lang, te weinig op jongeren afgestemd qua tekst en er was te weinig nagedacht over hoe deze enquete afgenomen zou worden op straat. Om de kwaliteit van de enquetes te verbeteren werden de Haagse Jongerenambassadeurs om advies gevraagd.

Zij kwamen met het volgende advies:

  • Goed bedenken wat jullie precies te weten willen komen van de jongeren en bedenk vervolgens ongeveer 10 vragen daarover.
  • Werk met meerkeuze vragen, deze zijn gemakkelijker te beantwoorden, en denk goed na over de vraagstelling (voorkom leidende vragen).
  • Kort en krachtige taal werkt het beste bij jongeren.
  • Als jullie de enquêtes op straat/plekken waar veel jongeren komen gaan afnemen dan kan het echt maar maximaal 3 minuten duren. Zorg dus voor een beperkt aantal vragen, maar die heel duidelijk zijn en die goed op jullie doelen aansluiten.

Het advies van van de Haagse jongerenambassadeurs was zeer effectief. De voorgelegde vragen zijn vrijwel in zijn geheel overgenomen. Dit was een gevraagd advies vanuit The Hague Institute for Global Justice.