Matchpunt Jongeren

De afdeling Matchpunt Jongeren is verantwoordelijk voor het bemiddelen van jongeren naar stageplaatsen, werkervaringsplaatsen, vacatures en traineeships binnen de Gemeente Den Haag. Dit kunnen jongeren zijn met een bijstandsuitkering of WW-uitkering, maar dat hoeft niet. Matchpoint Jongeren begeleidt de instroom, doorstroom en uitstroom tot 34 jaar. Ze wilden graag advies van de Haagse Jongerenambassadeurs over hun werkwijze.

Aan wie
Organisatie: Gemeente Den Haag
Contactpersoon: Jacco Koevoet, Adviseur Matching – Matchpunt Jongeren, Bestuursdienst
En zijn manager Ernst van Raamsdonk.

Adviesvraag/-vragen
Wat kunnen we verbeteren aan onze werkwijze en hoe kunnen we jongeren nog beter bereiken?

Domeinen
• Jongeren bereiken
• Jongeren informeren

Traject
Jacco Koevoet van de afdeling Matchpunt Jongeren heeft via jongerenambassadeur Niqshal contact opgenomen met de projectleider van de Haagse Jongerenambassadeurs. Matchpunt Jongeren wilde graag onderzoeken wat de mogelijkheden waren omtrent het delen van elkaars netwerk. Voor de Haagse Jongeren zelf kan Matchpunt Jongeren namelijk interessant zijn. Bij het maken van de afspraak kwam Jacco Koevoet er achter wat de jongerenambassadeurs allemaal te bieden hebben en is het verzoek om een afspraak een verzoek om een advies geworden.

Betrokken jongeren
• Alle Haagse Jongerenambassadeurs

Concreet advies
Adviezen die werden gegeven:
– Werk aan je imagoprobleem als gemeente
– Zet social media meer in; interactief en met filmpjes
– Laat jongeren een dag meelopen en laat ze daarover bloggen of vloggen
– Laat trainees vloggen en bloggen (ook op intranet voor de interne marketing)
– Verkoop je successen
– Wees transparanter
– Jongeren denken dat de gemeente nog op slot zit en dat er geen banen beschikbaar zijn (terwijl ze 1800 jongeren een stage willen bieden en 250 in dienst willen nemen)

Matchpunt Jongeren is bang dat met te veel publiciteit voor banen of werkervaringsplekken er te vaak nee verkocht moet worden (ze willen vraag en aanbod ongeveer gelijk houden).
– Volgens de Haagse jongerenambassadeurs hoeft dat geen probleem te zijn, omdat je van elke sollicitatie leert. Daarnaast wil je als Matchpunt Jongeren toch ook de keuze uit de beste kandidaten hebben.
– Waarom biedt de gemeente sollicitanten die het niet worden een alternatief: de brandbox of een coachingsgesprek.
– Niet vanuit angst handelen.
– Zoek de jongeren op die je wilt benaderen voor banen of werkervaringsplekken: bijv. via onder andere het onderwijs, studieverenigingen en online platforms.

Effect van het advies
Het effect van het advies is nog niet direct zichtbaar of meetbaar, maar Jacco Koevoet, Adviseur Matching – Matchpunt Jongeren, Bestuursdienst Gemeente Den Haag, mailde: “Nogmaals dank voor jullie uitnodiging! Ernst en ik hebben het bijwonen van de vergadering als erg leuk en waardevol ervaren. Om te beginnen vinden wij het bijzonder dat zoveel talentvolle jongeren zich vrijblijvend inzetten voor HJA en voor de stad. Dat is niet vanzelfsprekend en vinden wij supermooi om te zien. Wij voelden ons ook enorm welkom en waren verrast dat jullie zoveel tijd voor ons hebben gemaakt. Daarnaast was het voor ons erg zinvol om uit de monden van onze doelgroep te vernemen hoe zij aankijken tegen de Gemeente Den Haag als zijnde werkgever en wat hun ideeën zijn over hoe wij hen zouden kunnen bereiken. We hebben hierbij veel gehad aan de tips, zoals het laten schrijven van blogs door bijvoorbeeld trainees die voor de gemeente werkzaam zijn. Suffige vacatureteksten spreken niet aan, een leuke blog over hoe het werk écht is daarentegen veel meer. Ook tips als meeloopdagen organiseren, workshops organiseren voor jongeren die worden afgewezen en het maken van een magazine over werken bij de Gemeente Den Haag zijn waardevol. Wij werden in elk geval met ons neus op de feiten gedrukt door de jongeren over het imago van de Gemeente Den Haag en kregen concrete en realistische suggesties om hier mee om te gaan. Al met al zijn wij enorm te spreken over HJA in het algemeen, over het enthousiasme van de jongeren en tot slot over jou als Voorzitter. Het eerste wat Ernst en ik de volgende dag tegen elkaar zeiden is: wat een leuke vent die Alan, en wat doet die dat leuk en makkelijk. Als een medewerker van de Gemeente Den Haag mij zou vragen of het waardevol en zinvol is om met HJA in gesprek te gaan, dan zou mijn antwoord hierop volmondig ja zijn! Overigens zijn de eerste contacten tussen MPJ en de Haagse Jongerenambassadeurs gelegd. Als het nodig is weten we elkaar te vinden!”